Ako člen GGI, jednej z desiatich najväčších medzinárodných účtovných, poradenských a právnych aliancií, sme schopní celosvetovo poskytovať poradenstvo najvyššej kvality. Prostredníctvom GGI vieme spolupracovať so zahraničnými expertmi, ktorí sú schopní poskytnúť poradenstvo podľa lokálnych predpisov ako aj v stratégiách vstupu na trh.

Široké medzinárodné pôsobenie GGI otvára možnosti vstupu na globálny trh pre nás ako i pre našich klientov. Prostredníctvom nášho členstva v GGI máme prístup k vysoko kvalitným poradenským spoločnostiam v takmer každom finančnom a obchodnom centre po celom svete. Túto možnosť oceníte, či už hľadáte obchodné príležitosti mimo územia Vašej krajiny, alebo ak potrebujete medzinárodnú podporu k službám na Vašom domácom trhu.

Sme tu, aby sme Vám pomohli a podporili Váš úspech tam, kde Vás Vaše podnikanie zavedie. Pre viac informácií navštívte GGI (www.ggi.com).

Daň z príjmov fyzických osôb, sociálne a zdravotné poistenie

Daň z príjmov fyzickej osoby a povinné sociálne a zdravotné poistenie uplatňované na hrubé mzdy zamestnancov predstavujú významné bremeno pre zamestnávateľov ako aj zamestnancov. Taktiež nejasná a komplikovaná legislatíva môžu sťažovať správny výpočet povinných odvodov a výšky dane z príjmov fyzickej osoby.

Radi vám poskytneme daňové poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:


  • posúdenie daňových a odvodových povinností pre rôzne formy odmeňovania
  • štrukturovanie vysielania zamestnancov do zahraničia a prijímania zahraničných zamestnancov
  • príprava daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb
  • zastupovanie klienta v daňovom konaní
  • implementácia rôznych schém odmeňovania
Viac informácií nájdete v časti „Mzdové služby“. (viac informácii)