Ako člen GGI, jednej z desiatich najväčších medzinárodných účtovných, poradenských a právnych aliancií, sme schopní celosvetovo poskytovať poradenstvo najvyššej kvality. Prostredníctvom GGI vieme spolupracovať so zahraničnými expertmi, ktorí sú schopní poskytnúť poradenstvo podľa lokálnych predpisov ako aj v stratégiách vstupu na trh.

Široké medzinárodné pôsobenie GGI otvára možnosti vstupu na globálny trh pre nás ako i pre našich klientov. Prostredníctvom nášho členstva v GGI máme prístup k vysoko kvalitným poradenským spoločnostiam v takmer každom finančnom a obchodnom centre po celom svete. Túto možnosť oceníte, či už hľadáte obchodné príležitosti mimo územia Vašej krajiny, alebo ak potrebujete medzinárodnú podporu k službám na Vašom domácom trhu.

Sme tu, aby sme Vám pomohli a podporili Váš úspech tam, kde Vás Vaše podnikanie zavedie. Pre viac informácií navštívte GGI (www.ggi.com).

ÚČTOVNÉ PORADENSTVO

Vedenie účtovníctva

Účtovné oddelenie spoločnosti AT Partners poskytuje svojim klientom priebežné vedenie účtovníctva, na základe ktorého pripravuje konsolidačné balíky, účtovné závierky, resp. výročné správy a reporting podľa potrieb manažmentu.

Účtovníctvo vedieme v súlade so slovenskými a medzinárodnými účtovnými štandardami. Pripravené finančné výkazy našich klientov predstavujú solídny základ pre správne vysporiadanie sa s daňovým úradom a kompletné údaje potrebné pre štatistické výkazy požadované slovenskou legislatívou.


Účtovné poradenstvo

Účtovné poradenstvo zahŕňa najmä:

  • asistenciu pri riešení odborných účtovných problémov
  • dohľad nad účtovníctvom klienta
  • pravidelné kontroly účtovných dokumentov a postupov účtovania