Ako člen GGI, jednej z desiatich najväčších medzinárodných účtovných, poradenských a právnych aliancií, sme schopní celosvetovo poskytovať poradenstvo najvyššej kvality. Prostredníctvom GGI vieme spolupracovať so zahraničnými expertmi, ktorí sú schopní poskytnúť poradenstvo podľa lokálnych predpisov ako aj v stratégiách vstupu na trh.

Široké medzinárodné pôsobenie GGI otvára možnosti vstupu na globálny trh pre nás ako i pre našich klientov. Prostredníctvom nášho členstva v GGI máme prístup k vysoko kvalitným poradenským spoločnostiam v takmer každom finančnom a obchodnom centre po celom svete. Túto možnosť oceníte, či už hľadáte obchodné príležitosti mimo územia Vašej krajiny, alebo ak potrebujete medzinárodnú podporu k službám na Vašom domácom trhu.

Sme tu, aby sme Vám pomohli a podporili Váš úspech tam, kde Vás Vaše podnikanie zavedie. Pre viac informácií navštívte GGI (www.ggi.com).

AUDIT                                

Poskytujeme tiež audítorské služby, ako napríklad:

 • Audit účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov
 • Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky podľa IAS/IFRS
 • Previerky účtovných závierok
 • Previerky súladu účtovníctva so zákonom o účtovníctve a v zmysle príslušných opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky
 • Previerky použitia grantov z verejných prostriedkov
 • Špeciálne uisťovacie služby podľa požiadaviek klienta
 • Previerky interného kontrolného systému
 • Finančné analýzy
 • Podporu pri transformácii štatutárnych účtovných závierok na IAS/IFRS, na rakúske a nemecké účtovné štandardy
 • Školenia v oblasti účtovníctva, daní a obchodného práva
 • Due Diligence

Správa o transparentnosti za rok 2014: