Ako člen GGI, jednej z desiatich najväčších medzinárodných účtovných, poradenských a právnych aliancií, sme schopní celosvetovo poskytovať poradenstvo najvyššej kvality. Prostredníctvom GGI vieme spolupracovať so zahraničnými expertmi, ktorí sú schopní poskytnúť poradenstvo podľa lokálnych predpisov ako aj v stratégiách vstupu na trh.

Široké medzinárodné pôsobenie GGI otvára možnosti vstupu na globálny trh pre nás ako i pre našich klientov. Prostredníctvom nášho členstva v GGI máme prístup k vysoko kvalitným poradenským spoločnostiam v takmer každom finančnom a obchodnom centre po celom svete. Túto možnosť oceníte, či už hľadáte obchodné príležitosti mimo územia Vašej krajiny, alebo ak potrebujete medzinárodnú podporu k službám na Vašom domácom trhu.

Sme tu, aby sme Vám pomohli a podporili Váš úspech tam, kde Vás Vaše podnikanie zavedie. Pre viac informácií navštívte GGI (www.ggi.com).

DAŇOVÍ PORADCOVIA A AUDÍTORI

Marián Augustín

Marián má viac ako 14 ročné skúsenosti poskytovaním služieb pre medzinárodných klientov, pracoval na rôznych projektoch pre medzinárodné ako aj slovenské spoločnosti, pomáhal klientom so založením spoločností na Slovensku, s daňovým plánovaním, podporou obchodných transakcií, akvizícií spoločností, reorganizácií spoločností a pri splynutí a zlúčení spoločností s prihliadaním na daňovo efektívne riešenia. Rovnako pomáha klientom so štrukturovaním vysielania zahraničných odborníkov, s prípravou daňových priznaní k dani z príjmov a k dani z pridanej hodnoty. Pred zamestnaním v spoločnosti AT Partners pracoval pre spoločnosť Andersen a Ernst & Young (daňové oddelenia).

Marián je daňovým poradcom a členom Slovenskej komory daňových poradcov a je taktiež aktívnym členom metodickej komisie pre daň z pridanej hodnoty Slovenskej komory daňových poradcov. Marián tiež členom International Taxation Practice Group skupiny GGI (odborná skupina GGI v oblasti medzinárodného zdaňovania), VAT Practice Group skupiny GGI (odborná skupina GGI v oblasti DPH.

Marián hovorí plynulo anglicky a má dobré znalosti nemeckého jazyka.


Eva Šurániová

Eva je slovenský štatutárny audítor, špecialista na IFRS (Medzinárodné účtovné štandardy) a má ukončenú profesijnú, medzinárodne uznávanú kvalifikáciu ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Eva poskytuje vo firme interné školenia z audítorskej a účtovnej praxe, má takmer 10 ročné skúsenosti v oblasti účtovníctva, daní a auditu.

Svoje skúsenosti získala v priebehu mnohoročnej praxe výkonu auditu v medzinárodnej audítorskej spoločnosti patriacej to tzv. „Veľkej 4“. Má špecifické znalosti z auditu podnikov služieb, výrobných, farmaceutických či stavebných spoločností, spoločností v automobilovom či leteckom priemysle, centier zdieľaných služieb ako aj skúsenosti z auditov spoločností pôsobiacich v neziskovej sfére.  Zároveň má bohaté znalosti zo zostavovania a overovania konsolidačných a reportovacích balíkov zostavených podľa požiadaviek českého, nemeckého, amerického či švédskeho práva, kontroly nastavenia a efektívneho fungovania interného kontrolného prostredia klientov či z kontroly súladu poskytnutia prostriedkov z fondov EÚ.

Eva hovorí plynulo po anglicky a má dobré znalosti z nemeckého jazyka.