Ako člen GGI, jednej z desiatich najväčších medzinárodných účtovných, poradenských a právnych aliancií, sme schopní celosvetovo poskytovať poradenstvo najvyššej kvality. Prostredníctvom GGI vieme spolupracovať so zahraničnými expertmi, ktorí sú schopní poskytnúť poradenstvo podľa lokálnych predpisov ako aj v stratégiách vstupu na trh.

Široké medzinárodné pôsobenie GGI otvára možnosti vstupu na globálny trh pre nás ako i pre našich klientov. Prostredníctvom nášho členstva v GGI máme prístup k vysoko kvalitným poradenským spoločnostiam v takmer každom finančnom a obchodnom centre po celom svete. Túto možnosť oceníte, či už hľadáte obchodné príležitosti mimo územia Vašej krajiny, alebo ak potrebujete medzinárodnú podporu k službám na Vašom domácom trhu.

Sme tu, aby sme Vám pomohli a podporili Váš úspech tam, kde Vás Vaše podnikanie zavedie. Pre viac informácií navštívte GGI (www.ggi.com).

KONTAKTNÉ ÚDAJE

AT Partners, k.s.
AT Partners Audit s.r.o.
Stromová 54, 7.poschodie
831 01 Bratislava
Slovenská republika

Spoločnosť AT Partners, k.s., je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo: 525/B

Spoločnosť AT Partners, k.s. je členom Slovenskej komory daňových poradcov, číslo osvedčenia 60/2004.

Spoločnosť AT Partners Audit s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 62769/B

Spoločnosť AT Partners Audit s.r.o. je členom Slovenskej komory audítorov, číslo licencie 397.


Tel: +421 2 52 966 955
E-mail: office@atpartners.sk 

 

Parkovanie