Ako člen GGI, jednej z desiatich najväčších medzinárodných účtovných, poradenských a právnych aliancií, sme schopní celosvetovo poskytovať poradenstvo najvyššej kvality. Prostredníctvom GGI vieme spolupracovať so zahraničnými expertmi, ktorí sú schopní poskytnúť poradenstvo podľa lokálnych predpisov ako aj v stratégiách vstupu na trh.

Široké medzinárodné pôsobenie GGI otvára možnosti vstupu na globálny trh pre nás ako i pre našich klientov. Prostredníctvom nášho členstva v GGI máme prístup k vysoko kvalitným poradenským spoločnostiam v takmer každom finančnom a obchodnom centre po celom svete. Túto možnosť oceníte, či už hľadáte obchodné príležitosti mimo územia Vašej krajiny, alebo ak potrebujete medzinárodnú podporu k službám na Vašom domácom trhu.

Sme tu, aby sme Vám pomohli a podporili Váš úspech tam, kde Vás Vaše podnikanie zavedie. Pre viac informácií navštívte GGI (www.ggi.com).

Daň z príjmov právnických osôb

Radi vám poskytneme daňové poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:

Príprava priznaní k dani z príjmov právnických osôb
Výpočet dani z príjmov právnických osôb a časté zmeny v daňovej legislatíve ovplyvňujú spôsob podnikania spoločnosti a určujú možnosti daňových úspor, resp. výšku zdanenia spoločnosti. Na základe dlhodobých a detailných skúseností z rôznych oblastí podnikania, AT Partners úzko spolupracuje s klientami na príprave daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb. Taktiež pomáhame našim klientom identifikovať a implementovať daňovo efektívne riešenia a postupy, ktoré poskytujú pridanú hodnotu našim klientom.

Klasifikácia výnosov a nákladov

  • daňové poradenstvo pri klasifikovaní výnosov a nákladov so zameraním na rozdiely medzi účtovným a daňovým režimom
  • poskytovanie daňového poradenstva týkajúceho sa pripravovaných zmien v daňovej a účtovnej legislatíve
Daňové plánovanie
Daňové plánovanie a daňová optimalizácia zahŕňa daňové poradenstvo týkajúce sa napríklad:

  • daňovej uznateľnosti nákladov týkajúcich sa zamestnancov
  • reštrukturalizácie spoločnosti
  • financovania aktivít spoločnosti a investičných projektov
  • odpisovania investičného majetku
Daňové previerky
V rámci daňových previerok posudzujeme správnosť výpočtu daňových povinností klienta. Daňová previerka je zameraná najmä na:

  • determináciu správneho výpočtu splatnej dane z príjmov a identifikáciu daňových rizík
  • analýzy zníženia daňových rizík
  • identifikáciu možných daňových úspor
  • posúdenia existujúcej účtovnej metodiky vo vzťahu k daňovej legislatíve
Iné služby
Daňové poradenstvo týkajúce sa dane z príjmov právnickej osoby podľa špecifických potrieb klientov.