Ako člen GGI, jednej z desiatich najväčších medzinárodných účtovných, poradenských a právnych aliancií, sme schopní celosvetovo poskytovať poradenstvo najvyššej kvality. Prostredníctvom GGI vieme spolupracovať so zahraničnými expertmi, ktorí sú schopní poskytnúť poradenstvo podľa lokálnych predpisov ako aj v stratégiách vstupu na trh.

Široké medzinárodné pôsobenie GGI otvára možnosti vstupu na globálny trh pre nás ako i pre našich klientov. Prostredníctvom nášho členstva v GGI máme prístup k vysoko kvalitným poradenským spoločnostiam v takmer každom finančnom a obchodnom centre po celom svete. Túto možnosť oceníte, či už hľadáte obchodné príležitosti mimo územia Vašej krajiny, alebo ak potrebujete medzinárodnú podporu k službám na Vašom domácom trhu.

Sme tu, aby sme Vám pomohli a podporili Váš úspech tam, kde Vás Vaše podnikanie zavedie. Pre viac informácií navštívte GGI (www.ggi.com).

DPH, clo a spotrebné dane

Neustále zmeny v slovenskej legislatíve týkajúcej sa DPH významne postihujú medzinárodné spoločnosti podnikajúce na Slovensku. Vaša spoločnosť môže benefitovať z našich znalostí súčasného systému a bohatých praktických skúseností v tejto oblasti. 

Slovenské daňové úrady vo zvýšenej miere venujú pozornosť DPH a zameriavajú sa na kontroly plnenia daňových povinností týkajúcich sa DPH. Naši daňoví poradcovia vám pomôžu v maximálne možnej miere využiť možnosti v rámci slovenskej a medzinárodnej daňovej legislatívy. Pri riešení problémov berieme do úvahy najnovšie legislatívne zmeny, zaužívanú prax daňových úradov a rovnako aj interakciu medzi DPH a inými nepriamymi a priamymi daňami.
 
Radi vám poskytneme daňové poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:

DPH poradenstvo

 • priebežné poradenstvo týkajúce sa DPH a spotrebných daní
 • interpretácia zákonov, usmernení Ministerstva financií SR a Daňového riaditeľstva SR a zaužívanej praxe daňových úradov
 • asistencia pri získavaní oficiálneho stanoviska daňovej správy
DPH plánovanie

 • pomoc pri vytváraní obchodných štruktúr tak, aby boli DPH efektívne
 • daňové poradenstvo pri akvizíciách vrátane vytvárania daňovo efektívnych štruktúr
Daňové konania

 • asistencia pri daňových kontrolách a odvolacích konaniach
 • zastupovanie v daňových sporoch spolu s kooperujúcimi právnikmi a v iných sporoch s daňovými úradmi
Kontrola a príprava DPH priznaní

 • DPH audit
 • kontrola DPH režimu vybraných transakcií uplatňovaných spoločnosťou
 • DPH registrácia (tiež pre zahraničné entity)
 • príprava mesačných / štvrťročných daňových priznaní k DPH a asistencia pri DPH refundáciách
Iné služby
Daňové poradenstvo týkajúce sa DPH podľa špecifických potrieb klientov.