Ako člen GGI, jednej z desiatich najväčších medzinárodných účtovných, poradenských a právnych aliancií, sme schopní celosvetovo poskytovať poradenstvo najvyššej kvality. Prostredníctvom GGI vieme spolupracovať so zahraničnými expertmi, ktorí sú schopní poskytnúť poradenstvo podľa lokálnych predpisov ako aj v stratégiách vstupu na trh.

Široké medzinárodné pôsobenie GGI otvára možnosti vstupu na globálny trh pre nás ako i pre našich klientov. Prostredníctvom nášho členstva v GGI máme prístup k vysoko kvalitným poradenským spoločnostiam v takmer každom finančnom a obchodnom centre po celom svete. Túto možnosť oceníte, či už hľadáte obchodné príležitosti mimo územia Vašej krajiny, alebo ak potrebujete medzinárodnú podporu k službám na Vašom domácom trhu.

Sme tu, aby sme Vám pomohli a podporili Váš úspech tam, kde Vás Vaše podnikanie zavedie. Pre viac informácií navštívte GGI (www.ggi.com).

Medzinárodné zdaňovanie

Globálne plánovanie
Medzinárodný obchod prináša spoločnostiam každodenný kontakt s daňovými zákonmi iných krajín a vystavuje ich zložitému systému daňových povinností, čo môže významne ovplyvniť ich ziskovosť zo zahraničných aktivít. Správne posúdenie možných situácií vrátane potenciálnych daňových dopadov vyžaduje komplexný globálny prístup spolu s využitím znalostí medzinárodných daňových predpisov a daňovej legislatívy príslušnej krajiny.

Radi vám poskytneme daňové poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:

Priebežné daňové poradenstvo
Naše priebežné daňové poradenstvo sa zameriava na daňové implikácie medzinárodných obchodných transakcií, a to najmä týkajúcich sa licenčných poplatkov, zdaňovania nehmotných služieb, úrokov a dividend.

Daňové poradenstvo pre zahraničné investície na Slovensku

  • výber daňovo optimálnych štruktúr pre zahraničné spoločnosti pôsobiace na Slovensku  (napr. spoločnosti, organizačné zložky a reprezentačné kancelárie)
  • návrh vlastníckych štruktúr za účelom minimalizovania výšky zdaňovania dividend a licenčných poplatkov
  • príprava daňových analýz rôznych spôsobov financovania, manažérskych služieb, technickej a marketingovej podpory, prevod ochranných známok, patentov alebo know-how
  • uľahčenie integrácie medzinárodných skupinových operácií do slovenských dcérskych spoločností
  • pomoc pri získaní daňových úľav alebo príspevkov
  • založenie spoločností s našimi kooperujúcimi advokátskymi kanceláriami a správa spoločností
Zníženie daňového zaťaženia
Navrhnutie štruktúr a transakcií za účelom zníženia daňového zaťaženia slovenských spoločností (predaj akcií a obchodných podielov, holdingové štruktúry, atď.).