Ako člen GGI, jednej z desiatich najväčších medzinárodných účtovných, poradenských a právnych aliancií, sme schopní celosvetovo poskytovať poradenstvo najvyššej kvality. Prostredníctvom GGI vieme spolupracovať so zahraničnými expertmi, ktorí sú schopní poskytnúť poradenstvo podľa lokálnych predpisov ako aj v stratégiách vstupu na trh.

Široké medzinárodné pôsobenie GGI otvára možnosti vstupu na globálny trh pre nás ako i pre našich klientov. Prostredníctvom nášho členstva v GGI máme prístup k vysoko kvalitným poradenským spoločnostiam v takmer každom finančnom a obchodnom centre po celom svete. Túto možnosť oceníte, či už hľadáte obchodné príležitosti mimo územia Vašej krajiny, alebo ak potrebujete medzinárodnú podporu k službám na Vašom domácom trhu.

Sme tu, aby sme Vám pomohli a podporili Váš úspech tam, kde Vás Vaše podnikanie zavedie. Pre viac informácií navštívte GGI (www.ggi.com).

DAŇOVÉ PORADENSTVO PRE ZAHRANIČNÝCH PRACOVNÍKOV

V rámci  narastajúcej  globalizácie si uvedomujeme aj potreby vysielania zamestnancov do zahraničia alebo prijímania pracovníkov zo zahraničia. Spoločnosť AT Partners poskytuje integrované služby aj pre spoločnosti, ktoré vysielajú svojich zamestnancov do zahraničia alebo prijímajú zahraničných spolupracovníkov.

Odborníci spoločnosti AT Partners získali svoje skúsenosti aj v zahraničí, medzi iným aj počas ich odbornej praxe v spoločnostiach patriacich medzi renomované audítorské a poradenské spoločnosti. Máme bohaté skúsenosti pri vysielaní pracovníkov zo Slovenska a prijímaní pracovníkov na Slovensko, pri zamestnaní zahraničných pracovníkov na Slovensku a pri plnení imigračných a povinných odvodových povinností.

Spoločnosť AT Partners Vám pomôže v nasledujúcich oblastiach:

  • zamestnanie expatriota  a identifikovanie daňovej povinnosti na Slovensku
  • povinnosť sociálnych a zdravotných odvodov
  • poradenstvo týkajúce sa ďalších benefitov vyplácaných zamestnancom a daňových dôsledkov poskytnutia akcií zamestnancom alebo ďalších iných nepeňažných benefitov
  • poradenstvo ohľadom výdavkov na zamestnanca
  • registrácia v Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach
  • komunikácia so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
  • príprava daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb
  • daňové poradenstvo pri rôznych typoch investícií (cenné papiere, nehnuteľnosti, atď.) 

Diskrétnosť

Zachovávanie diskrétnosti má pre nás rozhodujúci význam. 

Ďalšie služby:

Spolu s našimi kooperujúcimi právnikmi Vám radi pomôžeme preveriť pracovnú zmluvu, zmluvu o výkone funkcie alebo zodpovedať otázky týkajúce sa pracovného práva.