Ako člen GGI, jednej z desiatich najväčších medzinárodných účtovných, poradenských a právnych aliancií, sme schopní celosvetovo poskytovať poradenstvo najvyššej kvality. Prostredníctvom GGI vieme spolupracovať so zahraničnými expertmi, ktorí sú schopní poskytnúť poradenstvo podľa lokálnych predpisov ako aj v stratégiách vstupu na trh.

Široké medzinárodné pôsobenie GGI otvára možnosti vstupu na globálny trh pre nás ako i pre našich klientov. Prostredníctvom nášho členstva v GGI máme prístup k vysoko kvalitným poradenským spoločnostiam v takmer každom finančnom a obchodnom centre po celom svete. Túto možnosť oceníte, či už hľadáte obchodné príležitosti mimo územia Vašej krajiny, alebo ak potrebujete medzinárodnú podporu k službám na Vašom domácom trhu.

Sme tu, aby sme Vám pomohli a podporili Váš úspech tam, kde Vás Vaše podnikanie zavedie. Pre viac informácií navštívte GGI (www.ggi.com).

MZDOVÉ SLUŽBY

Spoločnosť AT Partners poskytuje služby spracovania miezd podľa individuálnych požiadaviek klientov. Mzdy našich klientov sú pripravované v súlade so slovenskou legislatívou.

Pri spracovaní mzdy spoločnosť AT Partners štandardne zodpovedá za:


  • spracovanie údajov o dochádzke, potvrdení o práceneschopnosti a ostatných údajov týkajúcich sa zamestnancov (stravné lístky, služobné auto, životné poistenie, benefity, atď.)
  • výpočet mzdy
  • mzdové prehľady, detaily, analýzy podľa požiadaviek klienta a rovnako aj za bankové prevody
  • administratívu súvisiacu so mzdami, vrátane štatistických hlásení, oznámení do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, daňových prehľadov, evidenčných listov, mzdových potvrdení, dokumentácie pri ukončení pracovného pomeru, atď. a to priebežne ako aj pri ročnom zúčtovaní
Naši klienti nás môžu kedykoľvek kontaktovať v prípade otázok týkajúcich sa zamestnávateľa alebo otázok týkajúcich sa mzdy zamestnancov. Spoločnosť AT Partners taktiež zastupuje svojich klientov počas kontrol vykonávaných Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a daňovými úradmi.

Naši odborníci sú pravidelne školení, absolvovali zahraničnú prax a neustále sledujú najnovšie zmeny v legislatíve týkajúcej sa mzdového účtovníctva.

Odborníci spoločnosti AT Partners majú bohaté skúsenosti s medzinárodným vysielaním zamestnancov do zahraničia a prijímaním vysielaných pracovníkov zo zahraničia do slovenských spoločností, so zamestnávaním cudzincov na Slovensku a plnením imigračných povinností a povinností týkajúcich sa sociálneho a zdravotného poistenia.

Náš klient je vo všeobecnosti zodpovedný za:

  • uzatváranie pracovných zmlúv, dohodnutie platových podmienok a odmien
  • prijímanie zamestnancov
  • podpisovanie pracovných zmlúv
  • skompletizovanie údajov o dochádzke a pracovnej neschopnosti zamestnancov, informovanie o zmene výšky platu, statusu, atď.
  • príprava ďalších potrebných údajov pre mzdové účtovníctvo

Diskrétnosť

Zachovávanie diskrétnosti má pre nás rozhodujúci význam. 

Ďalšie služby:

Spolu s našimi kooperujúcimi právnikmi Vám radi pomôžeme preveriť pracovnú zmluvu, zmluvu o výkone funkcie alebo zodpovedať otázky týkajúce sa pracovného práva.