Ako člen GGI, jednej z desiatich najväčších medzinárodných účtovných, poradenských a právnych aliancií, sme schopní celosvetovo poskytovať poradenstvo najvyššej kvality. Prostredníctvom GGI vieme spolupracovať so zahraničnými expertmi, ktorí sú schopní poskytnúť poradenstvo podľa lokálnych predpisov ako aj v stratégiách vstupu na trh.

Široké medzinárodné pôsobenie GGI otvára možnosti vstupu na globálny trh pre nás ako i pre našich klientov. Prostredníctvom nášho členstva v GGI máme prístup k vysoko kvalitným poradenským spoločnostiam v takmer každom finančnom a obchodnom centre po celom svete. Túto možnosť oceníte, či už hľadáte obchodné príležitosti mimo územia Vašej krajiny, alebo ak potrebujete medzinárodnú podporu k službám na Vašom domácom trhu.

Sme tu, aby sme Vám pomohli a podporili Váš úspech tam, kde Vás Vaše podnikanie zavedie. Pre viac informácií navštívte GGI (www.ggi.com).


AT Partners je poradenská spoločnosť sídliaca v Bratislave, ktorá poskytuje daňové poradenstvo, účtovné poradenstvo, audítorské služby, finančné a mzdové účtovníctvo.

V Slovenskej republike je naša spoločnosť členom skupiny Geneva Group International (GGI), šiestej najväčšej poradenskej spoločnosti v oblasti účtovníctva, daní, auditu a právnych služieb (podľa rebríčka najväčších poradenských spoločností zostaveného časopisom Accountancy Magazine), a to v oblasti daňového poradenstva, auditu, účtovníctva a miezd.

Naši daňoví poradcovia, audítori a odborní pracovníci získali významné skúsenosti poskytovaním daňového poradenstva, účtovného poradenstva a mzdových služieb slovenským a zahraničným klientom, ako aj prácou v zahraničných audítorských kanceláriách patriacich medzi „Veľkú štvorku“ a počas výkonu odbornej práce v zahraničí. Práve preto je pre nás potešením poskytovať klientom úroveň služieb, ktorú od nás očakávajú.

Poradenstvo poskytujeme v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku.


AT Partners, k.s.
AT Partners Audit s.r.o.
Stromová 54, 7.poschodie
831 01 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 52 966 955
E-mail: office@atpartners.sk